Kartongförpackningar Våtlimsetiketter
Välkomna till din förpacknings och etikettleverantör.

Vi producerar dina kartongförpackningar, oberoende om det är en läkemedels-, kosmetik-, livsmedels-, present- eller annan förpackning i kartong. Kartongförpackningar kan vara allt från en otryckt förpackning till en mer avancerad med någon speciell konstruktion och flera effekter. 

Vi producerar även våtlimsetiketter, skurna eller stansade, i rätt papperskvalitéer. Vi kan!
Skicka filer