Extra tjänster som vi kan hjälpa dig med

Är du i det läget att du behöver en ny eller begagnad kartonneringsmaskin eller etiketteringsmaskin har vi kontakterna. Vi hjälper dig vidare till duktiga samarbetspartners.

Kartonneringsmaskin

Intermittent arbetsmaskinen är konstruerad för en mängd olika format och i kartong av farmaceutiska produkter av alla slag, med eller utan broschyr insats. Från maskinens robusta och effektiva konstruktion kan du förvänta dig en flexibel, pålitlig och ekonomisk automatisering av din förpackningsprocess. Vår partner EB Teknik Borup kan hjälpa dig med rätta val av maskin.

Hör av er så hjälper vi gärna till. Det finns möjligheter till olika lösningar vid köp av maskin, allt från kontant betalning till leasing. Det kan även finnas nöjligheter att hitta begnade maskiner.

Etiketteringsmaskin

Vår leverantör EB Teknik och samarbetspartner erbjuder etikett dispensrar och kan leverera olika miljövänliga våtlims typer! CPH har erbjudit biologiskt nedbrytbara etikett lim sedan 1984 och främjar användningen av zink och borax fria lim mot världen! Test visar att vårt lim alltid är best-in-class COD och BOD värden. Ecocoll portfölj omfattar lim fritt från TMMD, tungmetaller, fenoliska substanser och formaldehyd.

Cavagnino & Gatti etikettmagasin har ett patenterat system för etiketthämtning och överföring med en enda limpad, detta gör det möjligt att uppnå bästa etikettering. Avståndet mellan etikett hämtning från magasinet och etikettplacering minskar drastiskt och etikett formatdelar kan lätt och snabbt bytas. Limningsrotation uppnås genom axlar i oljebad för att minska rörelseljud. För att också minska limförbrukningen, appliceras etiketten med partiell limning. Största etikett är 300mm. C&G magasin.

Hör av er så hjälper vi gärna till. Det finns möjligheter till olika lösningar vid köp av maskin, allt från kontant betalning till leasing. Det kan även finnas nöjligheter att hitta begnade maskiner.