Vårt miljöarbete

Miljö har varit i fokus på Strand Packaging under många år. Sedan 2001 är vi certifierade enligt ISO 14001. Här kan du hämta vårt  ISO 14001 certifikat.

Vi arbetar hårt med förbättringsåtgärder för att säkerställa en så miljövänlig drift av företaget vi kan.

Sedan 2009 köper vi enbart vatten och vindkraftel för att minimera vårt fotavtryck. Denna typ av el ger noll i koldioxidutsläpp.

Från och med början av 2016 värmer vi fastigheten med grön fjärrvärme, så här har vi tagit ytterligare ett stort steg i tanken på det miljöanpassade företaget. Även fjärrvärmen är nästan koldioxidfri.

Första halvåret 2016 gör vi en energiutredning för att ytterligare kunna energieffektivisera fastigheten. Här hoppas vi på att kunna skapa en betydligt bättre arbetsmiljö och även minska på vårt energibehov.

Sommaren 2015 övergick vi till framkallningsfria tryckplåtar vilket innebär att vi använder mindre kemikalier.

Vi arbetar med miljövänliga fiberbaserade förpackningsmaterial valda i samarbete med våra kunder för minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljökrav för leverantörer

När ni levererar (varor/tjänster) till Strand Packaging inkluderas ni i vårt miljöarbete. Era kunskaper är viktiga för att våra miljörutiner ska fungera. Här kan du hämta PDF för mer detaljerad information.