Strand Packaging OTB Concept

Platsen för dig som vågar tänka nytt. De produkter som idag har innerpåse av plast och ytterförpackning av kartong tillhör det förgångna. Här är lösningen som hjälper dig att minska er påverkan på miljön!

Med vår unika förpackning OTB, Oxygen Tight and Bagless, kan ni leva upp till löften kring miljöansvar när det gäller förpackningar. Med vår OTB kan ni minska er miljöpåverkan genom att minska materialåtgången jämfört med er nuvarande förpackning, samt minska fraktvolymen viket minskar era fraktkostnader.

Vilka annan typ av förpackning kan ge er denna utväxling?
Konstruktionslösningarna hjälper vi till med. Har du ingen som kan designa din förpackning så kan vi hjälpa till här också.

Vi följer dig hela vägen från uppstart till full produktion.

Som du märker, du behöver bara Strand Packaging, vi förpackar dina idéer.

OTB Concept - StrandPackaging